Asiantuntija puolellasi

Finnish Construction Support Oy (FCS) on infrastruktuurihankkeisiin erikoistunut asiantuntija- ja konsultointiyritys. Olemme asiakkaidemme tukena, kun innovatiivisia digitaalisen teknologian ratkaisuja sovelletaan rakennetun ympäristön, liikenteen tai teollisuuden tarpeisiin. Tarjoamme sekä suunnittelu- että projektinjohtopalveluita ja orkestroimme yhteen aina täsmälleen oikean joukon asiantuntijayrityksiä. Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien työkokemus ja kattavat maailmanlaajuiset suhdeverkostot.Kaiken internet

Kaiken internet yhdistää älykkäällä tavalla toisiinsa ihmiset, toimintaprosessit, datan sekä asiat ja esineet. Kun tietoa tuotetaan ja hyödynnetään uusilla tavoilla, lomittuu fyysinen maailma ja tietoverkot toisiinsa ja vuorovaikutus ihmisten sekä esineiden välillä muuttuu jokapäiväiseksi. Sensoriikan tuottamaa dataa muokataan analytiikan avulla tiedoksi, mikä siirretään yksityisten ja julkisten verkkojen yli käyttöön juuri siellä ja juuri silloin, kun sitä tarvitaan.

Yrityksille ja yhteiskunnalle kaiken internet näyttäytyy toimintaprosessien ja liiketoimintamallien muuttumisena sekä kaiken toiminnan ketteryyden kasvuna ja ennennäkemättömänä nopeutumisena.

Finnish Construction Support on asiakkaidensa rinnalla kotiuttamassa tarjolla olevat hyödyt ja varmistamassa, että kaiken internet on mahdollisuus, ei uhka.

#Internet-of-Everything
#Internet-of-Things
#Analytics
#Sensors

Lisättyä ymmärrystä

Tietoa on saatavilla, jos se vain halutaan nähdä. Valitettavan usein tarpeellinen tieto piiloutuu - tai se piilotetaan - epäolennaisuuksien taakse. Kun reaaliaikainen tilannekuva muodostetaan niin, että keskitytään tietotarpeeseen ja tiedon tarvitsijaan, nousee todellinen asia esiin. Vain silloin asioihin voidaan valmistautua ja tapahtumiin reagoida riittävällä nopeudella tai vain yksinkertaisesti nauttia oikea-aikaisesta ymmärryksestä.

Uusia sovelluksia on mahdollista löytää, kun tiedonsiirtoon sekä integraatioiden toteutuksiin panostetaan ja tieto avataan kaikkien saataville. Yhdistämällä tietoa hallitusti ja luotettavasti lisätään ymmärrystä turvallisesti. Tämä mahdollistaa tiedolla johtamisen sekä älykkyyden lisääntymisen ja edelleen teknisten järjestelmien ja palvelujen paremman hallinnan sekä uusien palveluinnovaatioiden kehittymisen

Finnish Construction Support on asiakkaidensa apuna, kun tarjolla olevaa dataa pitää muuttaa tiedoksi tai lisää ymmärrystä tarvitaan siihen, mistä tietoa on saatavilla.

#Situational-Awareness
#Data
#Information
#Augmented

Monialainen digitalisaatio

Vaikka toisinaan digitalisaatiokehityksen ensimmäiset askeleet onkin turvallista pitää pieninä ja vain muuttaa olemassa oleva prosessi sähköiseksi, ei tekeminen saa jäädä siihen! Tuotteita, palveluita ja prosesseja digitalisoitaessa tarvitaan monialaista näkemystä, uskallusta koota tietoa uusista paikoista ja tehdä asioita eri tavalla. Joskus loikka on todellakin tarpeen.

Yritysten digitalisoidessa omia tuotteitaan ja prosessejaan on mahdollista synnyttää täysin uusia tapoja harjoittaa liiketoimintaa.

Julkisella sektorilla digitalisaation hyötyjä haettaessa yhteiset kehittämishankkeet ovat usein resurssien käytön ja tiedon jakamisen kannalta järkeviä vaihtoehtoja. Digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia rakennetun ympäristön laadukkaalle suunnittelulle, toteutukselle ja käytölle.

Finnish Construction Support tuo asiakkaidensa käyttöön tietoa ja osaavia ihmisiä, silloin kun on tarve varautua tulevaisuuden tarpeisiin tai käynnistää konkreettisia digitalisaation kehittämishankkeita.

#Digitalization
#Future
#Development
#Resource-Wise


Digitalisaatio ei ole vaihtoehto, eikä jälkikäteen lisätty pala kokonaisuutta. Se on nykyinen todellisuus, joka vaatii erilaista ajattelua ja rohkeutta muuttaa asioita.


+ 11.3 %

Sensorimarkkinan
vuosittainen kasvu

+ 16,5 %

Digitaalisen muutoksen markkinan
vuosittainen kasvu

+ 17.5 %

Tekoälymarkkinan
vuosittainen kasvu

Ota yhteyttä

Finnish Construction Support Oy

Valtakatu 42 H 15, FI-53100 Lappeenranta

+358 50 333 5200

contact@fcsupport.fi - www.fcsupport.fi

Y-Tunnus: 2374358-7

Laskutusyhteystiedot

Sähköiset laskut: Verkkolaskuosoite: FI34 1038 3000 3227 58 ja välittäjätunnus: NDEAFIHH
PDF-laskut: contact@fcsupport.fi